Номтүш хамтын зөвлөхүүд бид хүсэл эрмэлзэлээ нэгтгэн олж авсан мэдлэг, хуримтлуулсан туршлага дээрээ тулгуурлан менежментийн хамтын зөвлөх үйлчилгээг бүтээдэг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хамтрах соёл, шийдэх урлагаар жигүүрлэн жишиг зөвлөх үйлчилгээг нэвтрүүлэгч байна.

ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛ

Ажлын чанар бидний нэрийн хуудас байна.

Сайн үйлчилгээ нь бидний амжилтын эх ундарга байна.

Бидэнтэй ажиллахыг тэмүүлдэг хамт олон байна.

Эх хэлээ эрхэмлэн дэлхийн хэлийг хүндэтгэнэ.

СОНГОХ ШАЛТГААН

Үйлчлүүлэгчид бидэнд итгэж дахин хамтран ажиллахад бэлэн байдаг.

Үйлчлүүлэгчид бидний зөвлөгөөг маш сайн гэж үнэлдэг.

Олон төрлийн тоо, мэдээллийг бүтэцлэн, зөв боловсруулан ашигладаг.

Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн “хэрхэн хийх вэ?” аргуудыг нутагшуулдаг.

Үйлчлүүлэгчид өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тухайн байгууллагын багийг төслийн явцад дасгалжуулан бэлддэг.

Олон талт энгийн, хялбар
судалгаан дээр үндэслэдэг.
Асуудалд төвлөрдөг.

Үйлчлүүлэгчтэй эргэх холбоотой
ажилладаг.

Үйлчлүүлэгч бидний үйлчилгээний чанарт огтхон ч эргэлздэггүй.

Ёс зүйг дээдлэн
ажилладаг.

ЗӨВЛӨГӨӨ & МЭДЭЭЛЭЛ

Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын удирдлагыг хүлээн авлаа.

| Мэдээ | No Comments
Номтүш консалтинг ХХК нь 2017 оны 01 сард Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд гишүүнээр элссэн билээ. Танхим нь сайн дурын гишүүнчлэлтэй бөгөөд хувь хүн, албан байгууллага, жижиг, дунд болон…

Би хөзөр борлуулдаг

| Борлуулалтын шилдэг зөвлөмж, Менежментийн жор | No Comments

Би хаяг борлуулдаг

| Борлуулалтын шилдэг зөвлөмж, Менежментийн жор | No Comments
Хаяг – хараанд хамгийн түрүүнд тусна. Бизнест маш чухал зүйл. Би шинэ харилцагчийнхаа хаягыг суурилуулахаар очихдоо зэргэлдээх худалдаа үйлчилгээний газруудын нэр, хаягийг тэмдэглэн авдаг. Хаягаа суурилуулчихаад нөгөө тэмдэглэж авсан газруудад…

Төслийн хүрээнд уулзалт зохион байгууллаа

| Мэдээ | No Comments
Номтүш хамтын зөвлөхүүд бид Баянзүрх дүүргийн 22-р хороонд хэрэгжиж буй ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барилгажуулах төслийн гурван талт уулзалтыг 2018 оны 01 сарын 20-ны…